cars 2017

בכירי ענף הרכב והתחבורה, יחד עם עשרות אנשי ונשות עסקים, התאספו גם השנה לוועידת הרכב השנתית.

רוצים לראות מי היה שם?


קרדיט צילום: יוד צילומים