אסיפה כללית 52

האורחים, הנואמים, המופעים, היכנסו עכשיו! צילום: גיל לופו, תמר מצפי.