Chamber TV | 30/01/2019

האם פרסום סל המוצרים הוא כלי לקידום התחרות והפחתת מחירים?

 משרד הכלכלה יפרסם מדי רבעון מחיר סל מוצרים הכולל 68 מוצרים הנמכרים ביותר בקטגוריות השונות, בואו לשמוע מה יש  ליועצת המשפטית באיגוד לשכות המסחר, עו"ד קרן חן-סופר, לומר בנושא. 

 

 

האם פרסום סל המוצרים הוא כלי לקידום התחרות והפחתת מחירים?