Chamber TV | 19/12/2018

סכנה: צעצועים שמזמינים אונליין עלולים לסכן את בריאות הילדים

בתאריך 19.12.18 חיים עוז, סמנכ"ל חטיבות ענפיות באיגוד לשכות המסחר התראיין לתוכנית הבוקר של פאולה וליאון בקשת.

בהמשך לדיון שהתקיים יום לפני כן בועדה לזכויות הילד בכנסת בנושא צעצועים שמזמינים מחו"ל ומסוכנים לילדים, המוצרים לא עוברים את הבטיחות של מכון התקנים.

סכנה: צעצועים שמזמינים אונליין עלולים לסכן את בריאות הילדים