Chamber TV | 29/11/2018

רמי שביט בועדת הכספים

היכנסו לצפות בדבריו של רמי שביט, בעלים ומנכ"ל המשביר לצרכן שנערכה בתאריך 27.11.18 על מאבק הרשתות הקמעונאיות.

"אני לא מוכן להיות מופלה גם במע"מ וגם ברגולציה".

 

רמי שביט בועדת הכספים