Chamber TV | 08/08/2018

איפה נמצאת הבלעדיות האמיתית במדינת ישראל?

ע"וד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, יצא לבדוק וגילה איפה באמת קיימת הבלעדיות שמטילה על הציבור את עול יוקר המחיה. צפו וגלו! 

איפה נמצאת הבלעדיות האמיתית במדינת ישראל?