Chamber TV | 28/03/2018

נאבקים באפליית המס הפוגעת בעסקים בישראל!

בתאריך 19/03/18 התראיין המשנה למנכ"ל באיגוד לשכות המסחר, עו"ד דן כרמלי, בתוכנית "חשבון פתוח" של ערוץ הכנסת.

בראיון, הציג עו"ד כרמלי את ההשלכות הנובעות מאי השוויון הקיים בישראל בין המכירות המקומיות לבין המכירות המקוונות.

אנו מבקשים שוויון במיסוי - עבור המעסיקים, עבור הצרכן ועבור כלכלת ישראל.

צפו בקטעים נבחרים מהראיון!

נאבקים באפליית המס הפוגעת בעסקים בישראל!