Chamber TV | 25/03/2018

כיצד ישפיע עלינו קיצור שבוע העבודה?

המשנה למנכ"ל איגוד לשכות המסחר, עו"ד דן כרמלי, התראיין בתאריך 19/03/18 בתוכנית הכלכלית "חשבון פתוח" של ערוץ הכנסת, 99.

בראיון, עסק עו"ד כרמלי בקיצור שבוע העבודה מ-43 שעות ל-42 שעות (4 שעות עבודה פחות בחודש) והסביר על התועלת של המהלך עבור המעסיק והן העובד.

צפו בקטעים נבחרים מהראיון!

כיצד ישפיע עלינו קיצור שבוע העבודה?