Chamber TV | 12/02/2018

המאבק בעודף הרגולציה - סיכום כנס מחאה

בתאריך 05.02.18 נערך כנס המחאה של איגוד לשכות המסחר, במסגרתו יצאה קריאה לראש הממשלה ולממשלת ישראל לחדול מההפקרות בחקיקה הישראלית המטילה עוד ועוד רגולציה על העסקים.

צפו בסרטון המסכם את הכנס!

 

המאבק בעודף הרגולציה - סיכום כנס מחאה