Chamber TV | 08/02/2018

המאבק בעודף הרגולציה | עו"ד רועי כהן, נשיא להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים הקטנים

"500 אלף עצמאים ועסקים קטנים יוצאים מדי בוקר לבושים בשכפ"ץ על מנת להביא פרנסה. במדד קלות עשיית עסקים התחלנו במקום 26 עכשיו אנחנו במקום 54, מדינות עולם שלישי לפנינו. ראש הממשלה בא ואומר שיוריד את הרגולציה במצ'טה, על מה הוא מדבר? חדשות לבקרים 200 רגולטורים שונים קמים ומנסים להצדיק את קיומם ומנחיתים עלינו הכבדות רגולטוריות".

צפו בדברים שאמר עו"ד רועי כהן, נשיא להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים הקטנים, בכנס המחאה ברגולציה של איגוד לשכות המסחר שהתקיים ב-5.2.18 בסינמטק ת"א. 

המאבק בעודף הרגולציה | עו"ד רועי כהן, נשיא להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים הקטנים