Chamber TV | 07/02/2018

פנסיית חובה לעצמאיים - סכומי הפקדה וקנסות

צפו בדברים שנשא מר מלכיאל רחמים, תבונות-אינטגרה בע"מ, במסגרת יום העיון שהתקיים בלשכת המסחר בנושא היערכות פנסיונית למעסיקים בשנת 2018 בתאריך 28.01.18.

פנסיית חובה לעצמאיים - סכומי הפקדה וקנסות