Chamber TV | 07/02/2018

קרן פנסיית ברירת מחדל למעסיקים - היערכות מעסיקים וחשיבות לעובדים

צפו בדברים שנשא מר איתי ברדה, מנכ"ל הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה, במסגרת יום העיון שהתקיים בלשכת המסחר בנושא היערכות פנסיונית למעסיקים בשנת 2018 בתאריך 28.01.18.

 

קרן פנסיית ברירת מחדל למעסיקים - היערכות מעסיקים וחשיבות לעובדים