Chamber TV | 06/02/2018

המאבק בעודף הרגולציה | עו"ד דן כרמלי, משנה למנכ"ל איגוד לשכות המסחר

עו"ד דן כרמלי, משנה למנכ"ל איגוד לשכות המסחר, הנחה את כנס המחאה ברגולציה של איגוד לשכות המסחר שהתקיים ב-5.2.18 בסינמטק ת"א. 

בפתח דבריו, הציג את תוצאות הסקר שביצעה חברת SQ עבור איגוד לשכות המסחר, הבוחן את עלות ההתמודדות של העסקים עם העומס הבלתי פוסק של הרגולציה. מהסקר עולה כי המגזר העסקי רואה בהשלכות עודף הרגולציה והמשך יצירתה של רגולציה חדשה כפוגעים באופן ישיר ומהותי בהתנהלות העסקית ולעתים ללא כל הצדקה או תועלת ראויה עבור הצרכן. כך, 96% מהעסקים שהשתתפו בסקר ציינו כי כלל ההכבדות והרגולציה שהושתו עליהם בשנים האחרונות משפיעים על העסק ומעמיסים תוספת עלויות והוצאות, וזמן ניהול מיוחד, שנדרשים כדי לעמוד באותן דרישות.

 

המאבק בעודף הרגולציה | עו"ד דן כרמלי, משנה למנכ"ל איגוד לשכות המסחר