Chamber TV | 06/02/2018

המאבק בעודף הרגולציה | עו"ד איתן אפשטיין, שותף בכיר במשרד מ.פירון ושות'

"בשנים האחרונות, אנו מזהים אצל אותם משקיעים זרים, בהם יהודים תומכי ואוהבי ישראל, רתיעה מביצוע השקעות בארץ וזאת בשל ריבוי הרגולציה והשינויים הרגולטוריים התכופים והבלתי צפויים, שיוצרים, בסופו של יום, סביבה של אי ודאות עסקית – ובסביבה כזו - אף משקיע לא רוצה להיות".

צפו בדברים שאמר עו"ד איתן אפשטיין, שותף בכיר במשרד מ.פירון ושות' בכנס המחאה ברגולציה של איגוד לשכות המסחר שהתקיים ב-5.2.18 בסינמטק ת"א. 

המאבק בעודף הרגולציה | עו"ד איתן אפשטיין, שותף בכיר במשרד מ.פירון ושות'