Chamber TV | 06/02/2018

המאבק בעודף הרגולציה | ישראלה שטיר, נשיאה ובעלים י.י. שטיר בע"מ, וסגנית נשיא לשכת המסחר

"הרגולציה פוגעת בסופו של דבר באלו שרוצים להגן עליה. רגולציה מוגזמת היא בעייתית ומקשה לעשות עסקים. זה בסדר שהרגולטור מנסה למנוע מונופולים ומחפש להגדיל את התחרות אבל כשעושים זאת בלי להבין ההשלכות גורמות נזקים אדירים הן לצרכנים הן לעובדים והן לעסקים".

צפו בדברים שאמרה ישראלה שטיר, נשיאה ובעלים י.י. שטיר בע"מ, וסגנית נשיא לשכת המסחר, בכנס המחאה ברגולציה של איגוד לשכות המסחר שהתקיים ב-5.2.18 בסינמטק ת"א. 

המאבק בעודף הרגולציה | ישראלה שטיר, נשיאה ובעלים י.י. שטיר בע"מ, וסגנית נשיא לשכת המסחר