Chamber TV | 06/02/2018

המאבק בעודף הרגולציה | עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר

"הרגולציה היא אחד החוליים הקשים ביותר של המשק הישראלי מכיוון שזה יציר כפינו. בשלוש השנים האחרונות הרגולציה החונקת את העסקים הישראלים התעצמה ותמשיך להתעצם ב-2018. נלחם בעודף הרגולציה בכל האמצעים השנה!"

צפו בדברים שאמר עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, בפתח כנס המחאה ברגולציה של איגוד לשכות המסחר שהתקיים ב-5.2.18 בסינמטק ת"א. 

המאבק בעודף הרגולציה | עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר