Chamber TV | 06/02/2018

המאבק בעודף הרגולציה | אבי כץ, מייסד רשת קופיקס ונשיא קרן הגשמה

"כשהייתי קטן היה ספר בשם 'גוליבר בארץ הענקים וגוליבר בארץ הגמדים'. מה ששבה את ליבי ונשאר לי עד היום מהספר זה תמונה אחת: גוליבר שוכב על הרצפה והוא גדול בארץ הגמדים, ובלילה הגמדים עטפו אותו עוד חוט דק ועוד חוט דק ועוד חוט דק, ובבוקר הוא קם ולא היה יכול לזוז. זה מה שאני מרגיש. סה"כ עוד חוט, חוט של גמדים, אבל כשאני קם בבוקר, ממש בכל יום יותר קשה לי ללכת"

צפו בדברים שאמר אבי כץ, מייסד רשת קופיקס ונשיא קרן הגשמה, במסגרת כנס המחאה ברגולציה של איגוד לשכות המסחר שהתקיים ב-5.2.18 בסינמטק ת"א. 

המאבק בעודף הרגולציה | אבי כץ, מייסד רשת קופיקס ונשיא קרן הגשמה