Chamber TV | 24/01/2018

המאבק בעודף הרגולציה - מסיבת עיתונאים |מנשה כהן, יו"ר הועד המנהל של המוסד לבוררות עסקית

במסגרת מסיבת עיתונאים בלשכת המסחר שהתקיימה בתאריך 23/01/18, התייחס מנשה כהן, יו"ר הועד המנהל של המוסד לבוררות עסקית באיגוד לשכות המסחר להצעת חוק שמאפשרת לרגולטור, במקרה זה רשות ההגבלים העסקיים, להטיל הנחיות וסנקציות על כל יבואן מורשה.

לדבריו, היבוא הוא זה שמאפשר תחרות, הורדת מחירים, אלטרנטיבה לצרכן והפחתת יוקר המחייה. הצעת חוק ההגבלים העסקיים (הסרת חסמים בתחום הייבוא) עומדת בניגוד גמור להמלצות ועדת לנג להגברת התחרות. צפו בסרטון המלא! 

המאבק בעודף הרגולציה - מסיבת עיתונאים |מנשה כהן, יו"ר הועד המנהל של המוסד לבוררות עסקית