Chamber TV | 24/01/2018

המאבק בעודף הרגולציה - מסיבת עיתונאים | רון רוטר, סמנכ"ל כספים בקסטרו

רון רוטר, סמנכ"ל כספים בקסטרו, התייחס לרגולציה המוטלת על העסקים במגזר העסקי במסגרת מסיבת העיתונאים בלשכת המסחר שהתקיימה בתאריך 23/01/18. לדבריו:

"המהלכים של הממשלה בסוף מעלים את יוקר המחיה. אפשר לראות את ההשלכות והפגיעה כתוצאה שיש מהאפקטים של הרגולציה הזאת. אנחנו מתחילים לעבוד בבוקר ומסיימים בערב, והדבר היחיד שנגד עינינו זה טובת הצרכן. אי אפשר להתקיים 70 שנה כעסק בישראל בלי שטובת הצרכן כנגד עיניך. הממשלה צריכה לעשות רגולציה בענפים שאין בהם תחרות, וכפי שהיא תגלה זאת, אלו הענפים שבבעלות הממשלה". 

המאבק בעודף הרגולציה - מסיבת עיתונאים | רון רוטר, סמנכ"ל כספים בקסטרו