Chamber TV | 24/01/2018

המאבק בעודף הרגולציה - מסיבת עיתונאים | דברי עו"ד דן כרמלי, משנה למנכ"ל איגוד לשכות המסחר

 

במסגרת מסיבת העיתונאים שהתקיימה על רקע מאבק לשכת המסחר ברגולציה, הציג עו"ד דן כרמלי, משנה למנכ"ל איגוד לשכות המסחר, את תוצאות הסקר שביצעה חברת SQ עבור איגוד לשכות המסחר, בקרב מדגם ארצי מייצג של מנהלים מהמגזר העסקי תוך שמירה על ייצוג לתחומי המסחר, השירותים והתעשייה.

מהסקר עלה כי 96% מהעסקים שהשתתפו בסקר ציינו כי כלל ההכבדות והרגולציה שהושתו עליהם בשנים האחרונות משפיעים על העסק ומעמיסים תוספת עלויות והוצאות, וזמן ניהול מיוחד, שנדרשים כדי לעמוד באותן דרישות. 

המאבק בעודף הרגולציה - מסיבת עיתונאים | דברי עו"ד דן כרמלי, משנה למנכ"ל איגוד לשכות המסחר