Chamber TV | 24/01/2018

המאבק בעודף הרגולציה - מסיבת עיתונאים | דברי הראל ויזל, בעלים ומנכ"ל קבוצת פוקס

הראל ויזל, בעלים ומנכ"ל קבוצת פוקס השתתף במסיבת העיתונאים על רקע המאבק ברגולציה והתייחס לנושא הרגולציה. לדבריו:

"ההחלטה להפחית את המכס על הלבשה ב-6% מבורכת, וזה מצטרף למכס שירד על נעליים ב-12%. את כל ההפחתות הללו אנו מגלגלים ישירות לצרכן, ואנחנו נמשיך לגלגל את הכל לצרכן כי אין דרך אחרת. זה שוק תחרותי ואנחנו נלחמים על כל אזרח ואזרח. אני קורא להפחתה במע"מ של עד 75 דולר גם בחנויות הקמעונאיות בישראל. כשתהיה שוויוניות נוכל להתחרות באמת".

המאבק בעודף הרגולציה - מסיבת עיתונאים | דברי הראל ויזל, בעלים ומנכ"ל קבוצת פוקס