Chamber TV | 18/01/2018

מדוע הצעת "חוק המבצעים" מיותרת וכיצד תפגע בבעלי העסקים?

צפו בעו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, שהגיע במיוחד לדיון שהתקיים בוועדת הכלכלה של הכנסת בתאריך 17/01/18 בנושא הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 54) (מכירה מיוחדת), התשע"ז-2017 , הידועה בשם 'הצעת חוק המבצעים'.

לין ציין כי ההצעה היא חקיקה קלאסית מיותרת, שכן בחוק הגנת הצרכן כתוב מפורשות שאסור לעוסק להטעות את הצרכן, כולל איסור הטעיה באשר למחיר.

הסרטון צולם באדיבות ערוץ הכנסת. 

 

מדוע הצעת "חוק המבצעים" מיותרת וכיצד תפגע בבעלי העסקים?