Chamber TV | 02/01/2017

חשבון יומי: מדוע עלה מס הארנונה?

עו"ד דן כרמלי, המשנה למנכ"ל באיגוד לשכות המסחר, קורא לשר הפנים חה"כ אריה דרעי, להוריד את יוקר המחיה בישראל, ע"י קידום הצעת החוק המורה לבטל את הצמדת מס הארנונה למדד השכר במגזר הציבורי. 
מתוך התכנית חשבון יומי, ערוץ 1.

לפרטים נוספים בנושא: מס הארנונה על כלל הציבור יעלה בכ- 400 מיליון ₪ לסכום של 22.8 מיליארד ₪

חשבון יומי: מדוע עלה מס הארנונה?