Chamber TV | 26/09/2016

הצעת חוק שתאפשר לעובדים לסרב לעבוד בשבת - כיצד תשפיע על העסקים?

הצעת חוק חדשה של סיעת יש עתיד תאפשר לעובדים לסרב לעבוד בשבתות. איך זה ישפיע על בעלי העסקים? עו"ד סיגל סודאי מאיגוד לשכות המסחר בכתבתה של דפנה ליאל, ששודרה בחדשות ערוץ 2, ספטמבר 2016.

הצעת חוק שתאפשר לעובדים לסרב לעבוד בשבת - כיצד תשפיע על העסקים?