Chamber TV | 06/09/2016

נשיא איגוד לשכות המסחר בראיון ל-I24News

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר מציג את מצבה של כלכלת ישראל, מדוע לדעתו שיעור הצמיחה מאכזב וכיצד אנו שוחקים את הכלכלה ומכבידים על המעסיקים.

נשיא איגוד לשכות המסחר בראיון ל-I24News