Chamber TV | 24/02/2016

מהפכת המזון של כחלון

לין בתגובה למהפכת המזון של כחלון: "יש לבטל לחלוטין ובתקופת זמן קצובה את כלל מסי הייבוא על מוצרי מזון וחומרי הגלם למזון" עוד הוסיף לין ואמר: "הכרחי לבטל את המכסים שהם ברמה שערורייתית. כיום בישראל, על יבוא שום, המכס הוא 340%; יבוא אגסים 438%; יבוא תמרים 560%; וייבוא תפוחי אדמה 634%. מכסים דמיוניים אלה מנעו את הייבוא וכשאין תחרות מול הייבוא אין תחרות אמת. כל תעשיית המזון והגידולים החקלאיים חייבת להיחשף במלואה מול תחרות עולמית, כאשר את מכסי המגן יש להחליף בסובסידיה ישירה לחקלאי באופן הדרגתי; מהלך אשר יהיה אפקטיבי ויוביל לצניחת המחירים כמו באשר לכל מוצר אחר." עוד מדבריו, תוכלו לשמוע בכתבתה של נגה ניר נאמן, ששודרה בחדשות ערוץ 10

מהפכת המזון של כחלון