Chamber TV | 09/12/2015

הצעת חוק התעמרות הביורוקרטיה בתכנית הבוקר

עו"ד שלומי לויה, היועץ המשפטי של איגוד לשכות המסחר בראיון בנושא הצעת חוק נגד התעמרות הביורוקרטיה בציבור, לתוכנית "העולם הבוקר",ערוץ 2, 7.12.15

הצעת חוק התעמרות הביורוקרטיה בתכנית הבוקר