Chamber TV | 02/07/2014

מתוך לילה כלכלי - איגוד לשכות המסחר בקמפיין ארנונה: מוצצים לכם את הדם!

מי מוצצת לכולנו את הדם? מה עומד מאחורי הקמפיין הפרובוקטיבי הזה שעלה ברשת, שמטרתו שכולם תדעו שהרשויות המקומיות, בחלקן הגדול לא מסתפקות בהעלאה נאה שאושרה להם אוטומטית בסכומי הארנונה, הן גם דורשות ומקבלות אישור ממשלתי לעוד העלאה חריגה.
שודר בתכנית לילה כלכלי בערוץ 10 ב- 29.5.14
הצטרפו למאבק: לחצו כאן וחתמו על עצומת הארנונה
מתוך לילה כלכלי - איגוד לשכות המסחר בקמפיין ארנונה: מוצצים לכם את הדם!