Chamber TV | 29/09/2014

תקציב המדינה לשנת 2015/ עו"ד אוריאל לין בתכנית הכלכלית עם לינוי בר גפן

פתרון הבעיות התקציביות אינו טמון בהעלאת מיסים. עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר ולשעבר הממונה על ההגבלים מדבר על תקציב המדינה המתגבש ומציע דרכים לפתרון.

תקציב המדינה לשנת 2015/ עו"ד אוריאל לין בתכנית הכלכלית עם לינוי בר גפן