Chamber TV | 27/01/2015

90 שניות בכלכליסט בנושא: מס הארנונה -המס הפרוץ והמסוכן ביותר / עו"ד דן דן כרמלי, המשנה למנכ"ל באיגוד לשכות המסחר

הציבור במדינת ישראל אינו מייחס לארנונה את התואר "מס", אבל בעצם מדובר במס הפרוץ והמסוכן ביותר במערכת המסים כולה במדינת ישראל. גם כאשר מבטיחים לנו שלא יעלו מסים, מס הארנונה עולה, ואף אחד לא לוקח זאת בחשבון. אנו יודעים כמה מס הכנסה אנחנו משלמים, ויודעים כמה אנחנו משלמים מס חברות; או מע"מ; אבל רובנו לא יודעים כמה מס ארנונה אנחנו משלמים וכולנו לא יודעים כמה נשלם יותר מס ארנונה, בשנה הבאה.

מדי שנה מועלה מס הארנונה לכל משקי הבית ולכל המגזר העסקי, אוטומטית, על פי נוסחה שחציה הוא עליית מדד המחירים לצרכן וחציה הוא עליית מדד השכר במגזר הציבורי. כאשר מתרחשות חגיגות וחריגות שכר במגזר הציבורי, כולל תשלומי פנסיה מופלגים לבכירים בשירות הציבורי, מס הארנונה עולה לכולנו יותר. לאחר מכן, נוהרות הרשויות המקומיות לבקש אישורים חריגים להעלאת מס הארנונה, בנוסף לעליה האוטומטית. הכול נעשה במחשכים, באישור שר הפנים ושר האוצר. מס הארנונה עולה ללא ביקורת ציבורית, מתחת לרדאר של הכנסת, מתחת לרדאר של כולנו. האישור שהיה אמור להיות חריג - הפך לנורמה.

90 שניות בכלכליסט בנושא: מס הארנונה -המס הפרוץ והמסוכן ביותר / עו"ד דן דן כרמלי, המשנה למנכ"ל באיגוד לשכות המסחר