Chamber TV | 15/02/2015

90 שניות בכלכליסט: מעודדים השקעות, או מעודדים ייצוא?/ עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר

כלכלה בריאה לא בונים על נורמות של אפליה. תפיסה פסולה הגורסת שאחד יקבל, והרבה, והשני לא יקבל מאומה; שאחד ייהנה מהטבות מס מופלגות והשני לא. תמיד האמנו בעידוד השקעות הון על מנת ליצור מקומות עבודה; לחזק את הפריפריה ולהגדיל את הצמיחה. התיקון האחרון לחוק עידוד השקעות הון שהועבר בשלהי שנת 2010 קבע כי הטבות המס תינתנה למפעל תעשייתי המייצא עשרים וחמישה אחוזים מהמחזור.

כך הפך החוק לעידוד השקעות הון לחוק לעידוד הייצוא התעשייתי. ההטבה המרכזית על פי החוק אינו המענק אלא הטבות המס המופלגות. השקעות הון רבות, החשובות לישראל ולכלכלה שלה, וכאלו הנחוצות לחיזוק החברה והפריפריה לא יהנו מהטבות אלו. החוק פילח את כל המגזר העסקי ביצירת אפליות ובחוסר שוויון קיצוני שלא היו כדוגמתם. אפליה לטובת ביצוע יצוא כנגד יצירת מקומות עבודה. אפליה המעניקה יותר הטבות למפעלים במרכז הארץ לעומת אלה בפריפריה; ואפליה לרעת יצוא שירותים. בסופו של דבר זהו חוק המעודד סגירת קווי יצור ופיטורי עובדים כתמריץ לעמוד בקריטריון של יצוא תעשייתי ברמה של עשרים וחמישה אחוזים מהמחזור. הצורך המרכזי שלנו כיום הוא לחזק את הפריפריה ואת המוטיבציה ליצור מקומות עבודה. היום, החוק עושה ההפך.

90 שניות בכלכליסט: מעודדים השקעות, או מעודדים ייצוא?/ עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר