Chamber TV | 15/02/2015

איך הפכה הארנונה למסחטת כספים מהתושבים ?/ עו"ד אוריאל לין בכתבתו של ינון מילס, ערוץ 10

כשאתה צריך לשלם מס הכנסה, אתה משלם עפ"י ההכנסה שלך. כשאתה משלם מס ערך מוסף, אתה משלם עפ"י הצריכה שלך. וכשמגיעים למס הארנונה, אין קשר, לא לרמת השירותים שאתה מקבל, לא להכנסה שלך וגם לא לצריכה שלך. זהו מס שמוטל עליך ישירות ועולה בהתמדה מדי שנה." עו"ד אוריאל לין, נשיא לשכת המסחר ת"א והמרכז ואיגוד לשכות המסחר מתוך כתבתו של ינון מילס "המגזין" 14/2/15, ערוץ 10.

איך הפכה הארנונה למסחטת כספים מהתושבים ?/ עו"ד אוריאל לין בכתבתו של ינון מילס, ערוץ 10