Chamber TV | 15/03/2015

90 שניות בכלכליסט: למה המזון בארץ כל כך יקר ומה ניתן לעשות? עו"ד דן כרמלי, היועץ המשפטי באיגוד לשכות המסחר

כבר שנים שאנו קוראים באמצעי התקשורת על רמת מחירי המזון הגבוהה יותר בישראל לעומת העולם הגדול. על פי דו"ח מרכז טאוב, 21% מכלל אזרחי ישראל ויתרו על רכישת מוצרי מזון בגלל קשיים כלכליים. למרות שכולם מבינים שהפחתת מחירי המזון הוא אחד היעדים החשובים ברמה הלאומית, בהתחשב באוכלוסיה דלת האמצעים בישראל, עדיין יקר לאכול כאן.

בשנתיים האחרונות עוסקים משרדי הכלכלה והאוצר בניסיונות להוריד את יוקר המחיה בישראל, ובעיקר את מחירי המזון. אין מטרה מוצדקת מזו.

הבה נתבונן לרגע בשיעורי המכס על ייבוא מוצרי מזון לישראל.

המכס על בשר בקר הוא מאה ותשעים אחוזים; על אבקת חלב המכס הוא מאתיים ושנים עשר אחוזים; על בצל מאתיים תשעים ושמונה אחוזים; על שום שלוש מאות וארבעים אחוזים! מדובר בשיעורי מכס מטורפים.

איך אפשר להעלות על הדעת שעל יבוא מזון מותר להציב חומות מכס כה גבוהות, שאנו כציבור צרכנים משלם על כך באופן ישיר. משום מה ממשלות ישראל לדורותיהם מסרבים בעקשנות להבין שאנו צריכים לחשוף לתחרות גם את שוק מוצרי המזון. דרך המלך היתה ונותרה אחת ויחידה: אין להטיל מס על מוצרי מזון. זהו הבסיס לאינטרס הציבורי הכללי. צעד כאמור גם יתרום להתייעלות התעשייה המקומית, יגביר את התחרות בשוק המזון ויבטיח הפחתת מחירי המזון בישראל.

90 שניות בכלכליסט: למה המזון בארץ כל כך יקר ומה ניתן לעשות? עו"ד דן כרמלי, היועץ המשפטי באיגוד לשכות המסחר