Chamber TV | 12/04/2015

נשיא האיגוד בראיון מיוחד לערוץ הכנסת: הדרכים להוזלת יוקר המחיה

"בשביל להניע את הצמיחה בישראל צריך לעשות לא יותר מאשר שלושה מהלכים פשוטים:
המהלך הראשון הוא, לבלום את הגידול במגזר הציבורי, כי זה מתחיל להתפתח למימדים של עוות מבני חמור ביותר. דבר שני, להפסיק את ההכבדות על המיגזר העסקי. אני אומר לך כרגע באחריות, המגזר העיסקי לא צריך שום תמריצים, חוץ מהחלשים ביותר ורק בהתחלה, מה שהוא צריך שיפסיקו להכביד עליו כל הזמן. ודבר שלישי, אנחנו צריכים לשנות את חוק עידוד השקעות הון לפרוס אותו לכל רוחב התעשייה."

מתוך : חשבון פתוח, ערוץ הכנסת. 6.4.15

נשיא האיגוד בראיון מיוחד לערוץ הכנסת: הדרכים להוזלת יוקר המחיה