Chamber TV | 01/02/2015

החקלאים בראשות אברהם דניאלי במחאה מול משרד החקלאות מתריעים מפני חיסולו של הענף

אברהם דניאל, יו"ר התאחדות החקלאים החדשה בישראל, מתריע מפני חיסולו של ענף החקלאות: "תוצרת חקלאית טרייה היא לא דבר מובן מאליו. יהיה צורך לייבא מאירופה וזה יעלה לנו בסכומים כבדים שיעלו לאזרח. התוצאה תהיה תוצרת חקלאית טרייה לעשירים בלבד.
1. דרישה לסיוע מיידי בגין ההפסדים שנגרמו לחקלאים עקב התמוטטות השוק הרוסי
2. דרישה לרשת ביטחון לחקלאי להוצאות הייצור לשם הבטחת תוצרת חקלאית טרייה
3. צמצום פערי התיווך בשיווק תוצרת חקלאית טרייה להוזלת יוקר המחייה.
4. הפחתת מחירי המים
5. ביטול אגרות ומסים המוטלים על מעסיקי עובדים זרים
6. החזרת נקודות הזיכוי לעובד הזר
7. העסקת עובדים זרים על פי צורכי החקלאי
8. ביטול מועצת הצמחים
החקלאים בראשות אברהם דניאלי במחאה מול משרד החקלאות מתריעים מפני חיסולו של הענף