Chamber TV | 09/09/2014

כל הדרכים לזכות בחוזי רכש מול הממשל הפדרלי בארה"ב/ ברברה זקהיים

ברברה זקהיים, נשיאה ובעלים של חברת Keith R. Scott, Associates, המתמחה בעזרה לעסקים קטנים בשוק הפדרלי מסכמת סמינר עסקי שנערך בלשכת המסחר ת"א והמרכז ונותנת מספר טיפים מעשיים בנושא רכש פדרלי והדרכים לזכות בחוזי רכש של הממשל האמריקני.

כל הדרכים לזכות בחוזי רכש מול הממשל הפדרלי בארה"ב/ ברברה זקהיים