Chamber TV | 08/07/2014

נלחמים בועדים: עו"ד שלומי לויה יוצא נגד המונופלים בתכנית עושים סדר

עו"ד שלומי לויה, היועץ המשפטי באיגוד לשכות המסחר: "בית הדין לעבודה מגן על הוועדים החזקים ביותר. אלה שבלשון לא עדינה מחזיקים את המשק בביצים. העובדים שזוכים לתנאי השכר המופלגים והטובים ביותר שיש במשק. עובדי חברת החשמל, עובדי הנמלים. אנחנו יכולים לראות נתונים אובייקטיביים שכתובים בדוח מבקר המדינה, שציין עד כמה הנמלים פועלים בצורה לא יעילה. להם אנחנו רוצים לתת הגנה? מדוע?"
שודר בתכנית עושים סדר , ערוץ 23 בתאריך 25.6.14
נלחמים בועדים: עו"ד שלומי לויה יוצא נגד המונופלים בתכנית עושים סדר