Chamber TV | 03/07/2014

עו"ד אוריאל לין בתוכנית הכל כלול :כמה תוספת ארנונה חריגה מתכננים לגבות מכם השנה?

"עלינו כאן על המס המסוכן ביותר, הפרוץ ביותר. אני מרשה לעצמי לומר גם הנבזי ביותר שקיים במדינת ישראל. את יודעת כמה את משלמת מס הכנסה? את יודעת כמה את משלמת מס ערך מוסף? וכאן יש מס שעולה בהתמדה מידי שנה ולמה הוא עולה? הוא עולה כדי לספוג את אי היעילות של הרשויות המקומיות. הוא עולה כדי לספוג את העדר החיסכון והחמור מכל, הוא עולה גם כדי לספוג את חגיגות וחריגות השכר במגזר הציבורי כולו."
שודר בתכנית הכל כלול, ערוץ 10 בתאריך: 23.6.14
עו"ד אוריאל לין בתוכנית הכל כלול :כמה תוספת ארנונה חריגה מתכננים לגבות מכם השנה?