Chamber TV | 23/04/2013

תחילתו של עידן חדש במדיניות הכלכלית של ישראל לצד נסיון נפל של ההסתדרות לערער את יסודות הדמוקרטיה

בעקבות אישור הממשלה את תכנית "שמים פתוחים" וכוונת ההסתדרות להשבית את רשות שדות התעופה ונתב"ג, עתר (22.4.13) איגוד לשכות המסחר לביה"ד הארצי לעבודה להוצאת צווי מניעה נגד השביתה שתוכננה ליום המחרת. העתירה שהוגשה לביה"ד תקפה את הכוונה להשבית רשות ממלכתית שהיא מונופול מוחלט, המחוייב במתן שירות חיוני לכלל הציבור.

על פי העתירה, שהוגשה ע"י היועצים המשפטיים של האיגוד, מדובר בשביתה פוליטית ועל כן אין עילת שביתה. בית הדין לעבודה כבר חקק בעבר, בצורה ברורה, בשורה של פסקי דין, כי שביתה בעלת אופי פוליטי היא פסולה. עוד באותו ערב, בעת הדיון בביה"ד, הושגה פשרה בין הצדדים והשביתה בוטלה.

לין: זוהי במהותה שביתה פוליטית אשר שואפת לשלול מהמוסדות הנבחרים את החופש לעצב מדיניות כלכלית . ההסתדרות תוקפת החלטה דמוקרטית שהתקבלה כדין ע"י ממשלה נבחרת. אסור שניסיון זה ייעשה שוב שכן הוא מערער את יסודות הדמוקרטיה.

לכתבות נוספות בנושא:
לין: עיני כנראה שוכח שהוא מייצג ארגון עובדים ולא חלק ממעצבי התוכנית הכלכלית שתקבע את עתיד המדינה
לין ברך על סיום השביתה אך יחד עם זאת אמר כי היה זה משגה חמור מצד ההסתדרות לנסות ולאיים
איגוד לשכות המסחר עתר לביה"ד הארצי לעבודה להוצאת צווי מניעה נגד השביתה המתוכננת מחר בנתב"ג: אין עילת שביתה

 

תחילתו של עידן חדש במדיניות הכלכלית של ישראל לצד נסיון נפל של ההסתדרות לערער את יסודות הדמוקרטיה