Chamber TV | 18/08/2020

רכשתם מוצרים בישראל? קבלו קנס מהממשלה

מה עושה הממשלה שלנו כדי להגביר את הצריכה הפרטית בישראל כשנתוני הלמ״ס מתריאים כי הצריכה הפרטית ירדה לכמעט חצי? קונסת אתכם ב17% מע״מ על רכישות מקומיות ושולחת אתכם לקנות מחוץ לארץ בייבוא אישי פטור ממע״מ! זה נראה לכם הגיוני?

רכשתם מוצרים בישראל? קבלו קנס מהממשלה