Chamber TV | 30/03/2020

המשבר הוא הזדמנות לשינוי מבני של המערכת הכלכלית

הנכם מוזמנים להקשיב לראיון של אוריאל בתכנית הכלכלית של רדיו 102. מראיינים אבי משולם מנכ"ל הרדיו, ורועי כ"ץ העורך הכלכלי.

המשבר הוא הזדמנות לשינוי מבני של המערכת הכלכלית