Chamber TV | 08/03/2020

מלצות כיצד על הממשל להתמודד עם ההשפעות השליליות שיש להתפרצות נגיף הקורונה על המשק הישראלי וענפים מרכזיים בו

נשיא איגוד לשכות המסחר הגיש לשר הכלכלה שורה של המלצות כיצד על הממשל להתמודד עם ההשפעות השליליות שיש להתפרצות נגיף הקורונה על המשק הישראלי וענפים מרכזיים בו . המסמך גובש בעקבות דיון שהתקיים בלשכת המסחר עם חברי לשכה פעילים בתחומי היבוא, השילוח והקמעונאות על מנת לקבל תמונת מצב ולמפות קשיים מיוחדים.

מלצות כיצד על הממשל להתמודד עם ההשפעות השליליות שיש להתפרצות נגיף הקורונה על המשק הישראלי וענפים מרכזיים בו