Chamber TV | 26/01/2020

ביקורת של המגזר העסקי על רשויות המדינה

האזינו לראיון של עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, בתכניתו שלרועי כ"ץ "שוק חופשי", ברדיו 102, 26.01.2020, רשויות המדינה מערימות קשיים במכוון במטרה למנוע מעסקים קטנים ובינוניים לגשת למכרזים ציבוריים שהיקפם נאמד ב- 60 מיליארד ₪ בשנה בכנס מיוחד שקיים איגוד לשכות המסחר (23.1.2020), בהשתתפות ראשי ארגונים עסקיים, הועברה ביקורת חריפה על עורכי מכרזים במגזר הציבורי, המנסים, בדרכים מפותלות, למנוע מעסקים קטנים ובינוניים להשתתף במכרזים. זאת, בין היתר, באמצעות דרישה לערבויות גבוהות; קביעת לוחות זמנים קצרים להגשת המכרז; ניסוחים מעורפלים; תנאי סף בלתי סבירים ולא ענייניים, ועוד.

ביקורת של המגזר העסקי על רשויות המדינה