Chamber TV | 09/12/2019

המאבק ממשיך! נטל כספי כבד של מס הארנונה על עסקים בישראל

היכנסו והקשיבו לראיון של נשיא איגוד לשכת המסחר, עו"ד אוריאל לין ברדיו קול רגע עם חיים הכט, 9.12.19 על המאבק המתמשך של לשכת המסחר בהעלאת מס הארנונה על ידי הרשויות המקומיות.

המאבק ממשיך! נטל כספי כבד של מס הארנונה על עסקים בישראל