סרטונים | 29/07/2015

חוק יסוד זכויות המעסיק - סולי סקאל - נשיא קבוצת סקאל

חוק יסוד זכויות המעסיק - סולי סקאל - נשיא קבוצת סקאל