סרטונים | 29/10/2012

אוריאל לין - זכויות המעסיק והחוק להגברת האכיפה מתוך וועידת האאוטסורסינג שהתקיימה ב 24.10.12

אוריאל לין - זכויות המעסיק והחוק להגברת האכיפה מתוך וועידת האאוטסורסינג שהתקיימה ב 24.10.12