מחפשים נציגים בועדות תקינה (טכניות)

לאחרונה התפנה מקום למינוי נציג של האיגוד בועדות הטכניות (תקינה) הבאות הפועלות במכון התקנים הישראלי:

ו"ט 370 – ציוד מיגון אישי מפני חל"כ.

ו"ט 517 – מלח למאכל (הועדה אינה פעילה).

ו"ט 518 – חומץ (הועדה אינה פעילה).

ו"ט 616 – סימון וביקורת איכות של טקסטיל (לא פעילה).

ו"ט 632 – חוטי טקסטיל.

ו"ט 652 – טקסטיל טכני.

ו"ט 653- נייר (נציג שני).

ו"ט 801 – ציוד חשמלי לשימוש רפואי.

ו"ט 911 – משאבות.

ו"ט 2101 – יישומים בטכנולוגיות מידע ותקשורת.

ו"ט 2140 – ביומטריה.

ו"ט 2160 – בית חכם (מערכות אלקטרוניות ביתיות משולבות).

חברים באיגוד, העוסקים ביבוא של מוצרים מהסוגים שאחת מהועדות טכנית כנ"ל דנה בהם, להם ידע וניסיון בתחום התקינה ומוכנים לייצג את לשכות המסחר באחת מהועדות מתבקש לפנות לאגף יבוא מכס ותקינה של האיגוד ליוסף טמלר, למייל: joseft@chamber.org.il או לפקס: 03-6240069 עם הפרטים הרלוונטיים (שם, שם חברה, תפקיד בחברה, כתובת לקבלת דואר, מייל, טלפון, פקס).

למידע נוסף בתחום זה