אישורי פטור מדרישות צו יבוא חופשי ביבוא לשם יצוא

במסגרת הוראת מנכ"ל משרד התמ"ת 2.6, ניתן להגיש בקשות למשרד על ידי יבואנים לצורך קבלת אישורי פטור, בהתאם לסעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי, מדרישות שונות ביבוא המופיעות בצו זה, כגון אישור תקן או סימון בעברית וכו'.

על פי סעיף 5-ב', יבוא לשם יצוא, שבהוראת מנכ"ל תמ"ת 2.6, את הבקשה יש להגיש בצירוף תצהיר (נספח 5 להוראת המנכ"ל) לפיו הטובין המיובאים מיועדים לייצור מוצר המיועד ליצוא בלבד ולא למכירה בארץ. יבואן שאינו היצרן של המוצר הסופי יתחייב בכתב כי הטובין מיועדים לייצור מוצר סופי, המיועדים למכירה לחברה שמייצאת אותו, ויצרף התחייבות מטעם החברה המייצאת שלפיה חלקי הציוד שנרכשו מהיבואן ישמשו לייצוא בלבד.

לחברים בלשכת המסחר המתקשים בתהליך קבלת אישורי הפטור הנ"ל (בעיקר אישורי פטור מתקן) אך הם מייבאים מוצרים שמיועדים ליצוא בלבד, מומלץ לפנות לשאול ששון, מנהל תחום תעשיות עתירות ידע במשרד התמ"ת, המתמחה במתן אישור 2(ג)(2) ליבואנים שמוצריהם מיועדים ליצוא.

הפרטים להתקשרות: טל': 02-6662398, פקס: 02-6662919,
e-mail: shaul@moital.gov.il, משרד התמ"ת רח' בנק ישראל 5, קריית הממשלה ירושלים, ת.ד. 3166, ירושלים – 91036.

החברים בלשכת המסחר יכולים לקבל מידע נוסף בנושא זה באגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר תל אביב והמרכז.

למידע נוסף בתחום זה