מכרז לאספקה שוטפת של זרי אבל וצרורות פרחים עבור היחידה להנצחת משפחות

פג תוקפו של מכרז זה

לשכת המסחר תל אביב והמרכז אינה אחראית לתוכן המכרזים המפורסמים להלן.
מומלץ לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים והמקובלים.
למידע נוסף ניתן לפנות אל מירה פנחסוב : Mirap@Chamber.org.il

פרטי ההתקשרות של המכרז פתוחים לחברי לשכת המסחר תל אביב והמרכז בלבד

פרטי המכרז

  • מפרסם :
  • תאריך הגשה :
    26/06/2019
  • שם ענף :
    חקלאות, מתנות ופנאי
  • מספר מכרז :
  • אתר אינטרנט :