מכרז למתן שירותים של פינוי, טיפול ומחזור של ריכוזי פסולת במועצה

פג תוקפו של מכרז זה

לשכת המסחר תל אביב והמרכז אינה אחראית לתוכן המכרזים המפורסמים להלן.
מומלץ לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים והמקובלים.
למידע נוסף ניתן לפנות אל מירה פנחסוב : Mirap@Chamber.org.il

פרטי ההתקשרות של המכרז פתוחים לחברי לשכת המסחר תל אביב והמרכז בלבד

פרטי המכרז

 • מפרסם :
 • תאריך הגשה :
  06/06/2019
 • שם ענף :
  תשתיות, אנרגיה, מים ואיכות הסביבה
 • מספר מכרז :
 • אתר אינטרנט :
 • עלות המכרז :
 • תאריך המפגש :
 • מיקום מפגש :